Noun

 1. Mehlala

  • Our aim is to realize the potential and importance of every language

   Nepo ya rena ke go hlagiša kgonagalo le bohlokwa bja polelo ye nngwe le ye nngwe

 2. Mehlala

  • Explain the aim and the result of the Somerset House Conference

   Bolela ka ga tebanyo le sephetho sa Khonferense ya Somerset House

E thekgwa ke Oxford