Phetolelo ya Executive Council ka go Sesotho sa Leboa

Executive Council

Noun

 1. Mehlala

  • The Executive Council has the power to pass laws

   Khansele Phethiši e na le maatla a go bea melao

  • The provincial executive council is formed by the premier and other members of parliament

   Khuduthamaga ya profense e bopša ke tonakgolo le maloko a mangwe a palamente

  • The bill must be approved by the executive council of the province before it can be taken to parliament

   Molawana o swanetše go amogelwa ke lekgotlatheramolao la profense pele o išwa palamenteng

E thekgwa ke Oxford