Verb

  1. Mehlala

    • I loaned my friend a book because she wanted something to read

      Ke adimile mogwera wa ka puku ka ge a be a nyaka se a ka se balago

E thekgwa ke Oxford