Adverb

 1. Mehlala

  • My car is more modern than yours

   Sefatanaga sa ka ke sa sebjalebjale go feta sa gago

  • I like fruit more than vegetables

   Ke rata dienywa go feta merogo

E thekgwa ke Oxford