Phetolelo ya of ka go Sesotho sa Leboa

of

Preposition

 1. Mehlala

  • A messenger of the court brought the papers for me to sign

   Moromiwa wa kgoro ya tsheko o tlišitše dipampiri gore ke di saene

 2. Mehlala

  • The men of the village went to the meeting

   Banna ba motse ba ile kopanong

 3. Mehlala

  • The workers will be paid their wages at the end of the week

   Bašomi ba tla amogetšwa meputso ya bona mafelelo a beke

 4. Mehlala

  • The letter of the teacher has been submitted to the chairperson

   Lengwalo la morutiši le fetišeditšwe go modulasetulo

 5. Mehlala

  • The government must help the members of the SANDF and their families

   Mmušo o swanetše go thuša maloko a SANDF le ba malapa a bona

 6. Mehlala

  • My father's axe (axe of my father) is broken

   Selepe sa tate se robegile

 7. Mehlala

  • The organization is very concerned about the rights of women

   Mokgatlo o hlokomela kudu ditokelo tša basadi

 8. Mehlala

  • It is not a good thing to take the children's porridge (porridge of the children) and to give it to the puppies

   Ga go botse ge motho a ka tšea bogobe bja bana, a bo lahlela dimpšanyana

 9. Mehlala

  • He put the piece of meat on top of the stone to dry

   O beile nama godimo ga leswika gore e ome

E thekgwa ke Oxford