Adjective

 1. Mehlala

  • I am not going this way; I am going the opposite way

   Ga ke ye ka tsela ye, ke ya ka ye e lebanego le yeo

  • The bank is opposite the supermarket on the main road

   Panka e lebane le lebenkelekgoparara tseleng ye kgolo

Noun (bontši opposites)

 1. Mehlala

  • "Tall" is the opposite of "short"

   "-telele" ke lelatodi la "-kopana"

E thekgwa ke Oxford