Verb

 1. Mehlala

  • The bus slows down as it approaches a bus stop

   Pese e fokotša lebelo ge e batamela boemapese

  • These heavy boots are slowing me down!

   Diputsu tše boima tše di fokotša lebelo la mosepelo wa ka!

E thekgwa ke Oxford