Verb

 1. Mehlala

  • You must stop smoking cigarettes six weeks before the operation

   O swanela go emiša go kgoga sekerete dibeke tše selelago pele ga opareišene

  • There is a group of boys who smoke dagga here at school

   Go na le sehlopha sa bašemane ba go fola patše mo sekolong

E thekgwa ke Oxford