Phetolelo ya subject ka go Sesotho sa Leboa

subject

Noun

 1. Mehlala

  • The subject of the debate was "Women are better drivers than men"

   Tabataba ya ngangišano e be e le "Basadi ke baotledi ba bakaone go banna"

 2. Mehlala

  • What subjects are you doing this year?

   Ke dithuto dife tšeo o di dirago ngwaga wo?

 3. Language

  Mehlala

  • In the sentence "The dog chased the cat", "the dog" is the subject of the sentence

   Mo lefokong "Mpša e kitimišitše katse", "mpša" ke sediri

  • The teacher tells the children to underline the subject of the sentence

   Morutiši o botša bana gore ba thalele sediri lefokong

  the word in a sentence that names what or who does the action

E thekgwa ke Oxford