Phetolelo ya that ka go Sesotho sa Leboa

that

Pronoun

 1. Mehlala

  • What does that woman want?

   Mosadi yoo a lego kgauswi le wena o nyaka eng?

 2. Mehlala

  • Take (drink) that mixture according to the doctor's orders

   Enwa motswako woo go ya ka taelo ya ngaka

 3. Mehlala

  • Watch out for that wall (there, close to you) that it doesn't scratch your car

   O hlokomele leboto leo le se go kgobolele sefatanaga

 4. Mehlala

  • Please wash that car for me

   Ntlhatswetše sefatanaga seo hle

 5. Mehlala

  • That card is for buying clothes

   Karata yeo ke ya go reka diaparo

 6. Mehlala

  • You are expected to carry that traditional beer to the chief's kraal

   O tlo swanelwa ke go rwalela bjala bjoo mošate

 7. Mehlala

  • That man is not a police officer

   Monna yowe ga se lephodisa

 8. Mehlala

  • Call that boy over there for me

   Mpiletše mošemane yola

 9. Mehlala

  • Remove that calabash from the table

   Tloša mokgopu wola kua tafoleng

 10. Mehlala

  • That guy is calling you

   Lesogana lela le a go bitša

 11. Mehlala

  • They were sitting under that tree when we arrived

   Ba be ba dutše ka tlase ga sehlare sela ge re fihla

 12. Mehlala

  • That donkey is the one that fell into the river

   Tonki yela ke yona ya go wela ka nokeng

 13. Mehlala

  • That porridge is for visitors only

   Bogobe bjola ke bja baeng fela

E thekgwa ke Oxford