Phetolelo ya these ka go Sesotho sa Leboa

these

Pronoun

 1. Mehlala

  • These people are lying

   Batho ba ba bolela maaka

 2. Mehlala

  • There are many of these trees

   Mehlare ye ke ye mentši

 3. Mehlala

  • These watermelons are ours

   Magapu a ke a rena

 4. Mehlala

  • Read these poems so that you are able to answer the questions

   Bala direto tše o tle o kgone go araba dipotšišo

 5. Mehlala

  • This novel talks about things of these times

   Padi ye e bolela ka dilo tša mehleng yeno

 6. Mehlala

  • I don't know what I'll feed these children of mine

   Ga ke tsebe gore a nna ke tlo fepa bana bakhwi ba ka ka eng?

 7. Mehlala

  • I picked this fruit from these trees

   Dienywa tše ke di kgele mehlareng yekhwi

 8. Mehlala

  • Gosh, even these feet of mine are painful

   Hei, ebile maoto akhwi a ka a a opa

 9. Mehlala

  • If we leave him here he may steal these sweet potatoes and run away

   Ge re ka mo tlogela mo a ka utswa dipotata tšekhwi a tšhaba

E thekgwa ke Oxford