Phetolelo ya this ka go Sesotho sa Leboa

this

Pronoun

 1. Mehlala

  • This man is my uncle

   Monna yo ke malome

 2. Mehlala

  • This tree is big

   Mohlare wo ke wo mogolo

 3. Mehlala

  • This dam is very full

   Letamo le le tletše kudu

 4. Mehlala

  • This axe is sharp

   Selepe se se bogale

 5. Mehlala

  • This car goes fast

   Koloi ye e a kitima

 6. Mehlala

  • This loaf of bread is mine

   Borotho bjo ke bja ka

 7. Mehlala

  • This family of mine is struggling

   Lapa leno la gešo le a hlaka

 8. Mehlala

  • He was on his way to come to this side

   O be a le tseleng ya go tla thoko yeno

 9. Mehlala

  • I will use this arrow to shoot that impala

   Ke tla šomiša mosebe wokhwi go thuntšha phala yela

 10. Mehlala

  • The owner of this cloth is Mokgadi

   Mong wa lešela lekhwi ke Mokgadi

 11. Mehlala

  • Please explain to this community what you are talking about

   Anke o hlatholle setšhaba sekhwi gore o bolela ka eng

 12. Mehlala

  • You say this doctor must be paid by my parents?

   O re ngaka yekhwi e lefše ke batswadi ba ka?

E thekgwa ke Oxford