Phetolelo ya those ka go Sesotho sa Leboa

those

Pronoun

 1. Mehlala

  • Those men are the ones who can tell you what happened

   Banna bao ke bona ba ka go botšago gore go diragetše eng

 2. Mehlala

  • Where are you taking those bags?

   O iša kae mekotla yeo?

 3. Mehlala

  • Take those mealies into the house

   Tšea mafela ao, o a iše ka ntlong

 4. Mehlala

  • Give Mother those dresses so that she can wash them

   Efa mma diroko tšeo, a di hlatswe

 5. Mehlala

  • I sent those children to buy me a cooldrink

   Bana bale ke ba romile go nthekela senomaphodi

 6. Mehlala

  • Those trees were planted by me

   Mehlare yela e bjetšwe ke nna

 7. Mehlala

  • Those police officers, going out of the gate, are looking for my father

   Maphodisa ale a tšwago ka sefero a nyaka tate

 8. Mehlala

  • Whose shoes are those?

   Dieta tšela ke tša mang?

E thekgwa ke Oxford