Translation of as usual in Northern Sotho

as usual

bjalo ka tlwaelo

  • 1

    bjalo ka tlwaelo
    ‘My mum made supper and as usual we had to wash the dishes’ Mma o ile a dira dijo tša mantšiboa gomme rena bjalo ka tlwaelo, ra hlatswa dibjana
    ‘Peter arrived late, as usual’ Peter o gorogile morago ga nako bjalo ka tlwaelo