Translation of design brief in Northern Sotho

design brief

lengwalo la moakanyetšo

nounPlural design briefs

Technology

  • 1

    lengwalo la moakanyetšo
    ‘The design brief must go in your portfolio with the completed project’ Lengwalo la moakanyetšo le swanetše le tsene ka gare ga potfolio ya gago le na le projeke yeo e phethilwego
    • a set of instructions that explains how to make something or how to solve a problem
    • sehlopha sa ditaetšo seo se hlalošago ka mo selo se dirwago ka gona goba ka mo o ka rarollago bothata ka gona