Translation of discrimination in Northern Sotho

discrimination

kgethologanyo

noun

sociology

 • 1

  kgethologanyo
  ‘Discrimination often happens when one group of people think they have more rights than another group’ Kgethologanyo gantši e direga ge sehlopha se sengwe sa batho se gopola gore se na le ditokelo go feta sehlopha se sengwe
  ‘In your school, there is serious discrimination’ Sekolo sa lena se na le kgethologanyo ye kgolo
  • treating people unfairly because of their race, religion or gender
  • go se sware batho gabotse ka lebaka la mohlobo, sedumedi goba bong