Translation of for in Northern Sotho

for

[SEE NOTE BELOW]

preposition

 • 1

  [SEE NOTE BELOW]
  ‘This letter is for you’ Lengwalo le ke la gago
  ‘I bought this book for only R10’ Ke rekile puku ye ka R10 fela
  ‘It's time for us to leave’ Ke nako ya rena ya go tloga
  ‘Do you know the Northern Sotho word for "book"?’ Na o tseba lentšu la Sesotho sa Leboa la "book"?
  ‘The concert lasts for three hours’ Khonsata e tšea diiri tše tharo