Translation of further in Northern Sotho

further

tšwela pele

adverb & adjective

  • 1

    tšwela pele
    ‘How much further do we have to drive?’ Re sa šaletšwe ke go otlela go tšwela pele bokaakang?
  • 2

    tšwela pele
    ‘Do you have anything further to say?’ Go sa na le se o ratago go se bolela go tšwela pele?