Adjective

  1. Examples

    • The tribe has a meeting to discuss issues about their future chief

      Setšhaba se kopane go bolela ka tša kgoši ya sona ya ka moso

Powered by Oxford