Translation of head of department in Northern Sotho

User Contribution

head of department

Hlogo ya dikgoro

noun

  • 1

    Hlogo ya dikgoro

    Morutiši wa thutafase o rometše matlakala a gagwe go hlogo ya dikgoro gore a lekolwe le go saenwa.

    Is this entry useful?