Verb

  1. Examples

    • Motlatšo woke up and looked around, not really knowing where she was

      Motlatšo a phafoga a lebelela kua le kua a sa tsebe gabotse mo a lego gona

Powered by Oxford