There are 2 main translations of miss in Northern Sotho

: Miss1miss2

miss

Verb

 1. Examples

  • They threw stones at the car, but they missed

   Ba rile ba betša sefatanaga ka maswika ba se foša

  • I tried to kick the ball, but I missed

   Ke lekile go raga kgwele, eupša ka e foša

 2. Examples

  • I will miss you when you leave this school

   Ke tlo go hlolosela ge o tlogela sekolo se

 3. Examples

  • If I get to the station too late, I will miss the train

   Ge nka fihla setišing morago ga nako, ke tlo siiwa ke setimela

 4. Examples

  • I was sleeping and so I missed the programme on the radio

   Ke be ke robetše gomme ka hlaelwa ke lenaneo seyalemoyeng

Powered by Oxford