Translation of semi-colon in Northern Sotho

semi-colon

khutlo-fegelwana

nounPlural semi-colons

Linguistics

  • 1

    khutlo-fegelwana
    ‘Semi-colons are followed by a lower case letter, unless that letter is at the start of a proper noun’ Dikhutlo-fegelwana di latelwa ke tlhaka ye nnyane, ka ntle le ge tlhaka e le mathomong a leinaina
    • the punctuation mark ";" used to indicate a pause longer than a comma and shorter than a full stop
    • leswaodikga ';' leo le dirišwago go laetša go emanyana ga go feta fegelwana le go fetwa ke khutlo