Verb

  1. Examples

    • Then the first voice that I had heard spoke, sounding like a bugle

      Gwa bolela lentšu lela la pele le ke le kwelego le gala boka phalafala

Powered by Oxford