Translation of stem in Northern Sotho

stem

Noun

 1. Examples

  • An object concord can be inserted in front of the verb stem

   Lekgokasedirwa le ka tsentšhiwa mo pele ga kutu ya lediri

  • Sometimes the stem of a verb can stand on its own without prefixes

   Ka nako ye nngwe kutu ya lediri e ka ikemela ka boyona ntle le dihlogo

Powered by Oxford