Verb

  1. Examples

    • I strained my back lifting the heavy pot

      Ke ngangile mešifa ya mokokotlo wa ka ka go kuka pitša ya go imela

Powered by Oxford