Translation of success only comes through hard work in Northern Sotho

success only comes through hard work

  • 1

    kodumela moepathutse, ga go lehumo le le tšwago kgauswi