Translation of sustainable resource in Northern Sotho

sustainable resource

mothopo woo o swarelelago

  • 1

    mothopo woo o swarelelago
    • a renewable resource, like wind, that we can keep on using
    • mothopo woo o ka mpshafatšwago, go swana le moya, wo re ka tšwelago pele le go o diriša