Translation of tour in Northern Sotho

tour

Noun (plural tours)

 1. Examples

  • The tourists went on a tour of South Africa

   Baeti ba tšere leeto la Afrika-Borwa

  • They took a tour through the wine farms

   Ba tšere leeto go sepela ka dipolaseng tša merara

 2. Examples

  • The rugby team went on a tour to New Zealand

   Sehlopha sa rugby se tšere leeto go ya New Zealand

Verb

 1. Examples

  • They are going to tour Namibia next month

   Ba ya go eta Namibia kgwedi ye e tlago

 2. Examples

  • The Indian cricket team is touring South Africa at the moment

   Sehlopha sa khrikhete sa India se etetše Afrika-Borwa ka nako ye

Powered by Oxford