Verb

  1. Examples

    • His long coat trailed behind him as he walked

      Jase ya gagwe ye telele e be e gogoba ka morago ga gagwe ge a sepela

Powered by Oxford