Translation of ka morago ga in English:

ka morago ga

after

phrase

  • 1

    after
    ‘Etela kliniki goba ngaka ya gago ka morago ga dibeke tše pedi’ Visit the clinic or your doctor after two weeks
  • 2

    behind
    ‘Mna. Maleka o ile a dula ka morago ga teseke mme ke ile ka dula setulong pele ga gagwe’ Mr Maleka sat behind the desk and I sat down in a chair in front of him