There are 2 main translations of o in Northern Sotho

: o1o2

o1

you

prefix

 • 1

  (singular) you
  ‘Wenao bolela bjalo ka lešilo. > O bolela bjalo ka lešilo’ You are talking like a fool. > You are talking like a fool
 • 2

  he
  she
  ‘Mosetsana o rwele morwalo wo boima. > O rwele morwalo wo boima’ The girl is carrying a heavy load. > She is carrying a heavy load
 • 3

  he
  it
  she
  ‘Mohlare o entšwe dienywa tše ntši sehla se. > O entšwe dienywa tše ntši sehla se’ The tree bore a lot of fruit this season. > It bore a lot of fruit this season

Usage

Subject concords of noun classes, here 'o', are not translated when they appear together with the subject in the sentence.

There are 2 main translations of o in Northern Sotho

: o1o2

o2

her

prefix

 • 1

  her
  him
  it
  ‘Mokgekolo o kga morogo. > Mokgekolo o a o kga’ The old lady is picking the wild spinach. > The old lady is picking it